• HẠT BI THÉP LÀM SẠCH

HẠT BI THÉP LÀM SẠCH

  • 0.00VND
    Bi thép được sản xuất trong quá trình nguyên tử hóa thép nóng chảy bằng nhiệt và phương pháp đúc phun để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Các hạt thép hình cầu được xử lí nhiệt đặc biệt để có độ cứng theo yêu cầu. Bi thép được dùng để phun bi, làm sạch […]
0981535819
0981535819